"Μία εικόνα χίλιες λέξεις
Χίλιες εικόνες εκατομμύρια αναμνήσεις"
 
 
Απολαύστε τις δημιουργίες μας
που σε κάθε περίπτωση είναι
αποτέλεσμα και κατόρθωμα της
άψογης και πάντα εποικοδομητικής
συνεργασία που έχουμε μαζί σας
όλα αυτά τα χρόνια...